Inrochtaineacht
Ráiteas Inrochtaineachta Gréasáin

Tá DTES tiomanta do:

  • Suíomh gréasáin inrochtana a chothabháil
  • A chinntiú go mbaineann an suíomh gréasáin seo comhréireacht “Leibhéal AA” amach de réir na dTreoirlínte um Inrochtaineacht Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1, chun cloí le Cód Cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais ar Inrochtaineacht ar Sheirbhísí Poiblí agus ar Fháisnéis arna Soláthar ag Comhlachtaí Poiblí
  • A chinntiú go mbainfidh gach fáisnéis nua ar an suíomh gréasáin comhréireacht “Leibhéal AA” amach de réir na dTreoirlínte um Inrochtaineacht Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1
  • Lena n-áirítear inrochtaineacht nuair a sholáthraímid córais 3ú páirtí nó uasghráduithe ar chórais atá ann cheana féin

Stádas Comhlíonta

Sainmhíníonn na Treoirlínte um Inrochtaineacht Ábhar Gréasáin (WCAG) riachtanais do dhearthóirí agus d’fhorbróirí chun inrochtaineacht do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú. Tá an DTES ag déanamh a díchill cloí le WCAG 2.1 go Leibhéal AA trí athbhreithnithe tréimhsiúla a dhéanamh lena chinntiú go leanann an suíomh gréasáin de bheith comhlíontach.

Ábhar Neamh-Inrochtana:

I láthair na huaire táimid ag feabhsú na ngnéithe seo a leanas ar an suíomh gréasáin. Aithníonn an tábla thíos na réimsí reatha neamhchomhlíonta atá le réiteach faoi R3/R4 2023.

  • WCAG Level AA Conformance: 86.8%
  • WCAG Level AAA Conformance: 85.6%
  • WCAG Accessibility Best Practices: 90.4%

Saincheist

An bhfuil go leor codarsnachta idir an téacs agus an cúlra?

Míniúchán

Níorbh fhéidir linn cóimheas codarsnachta dathanna an téacs ar an leathanach seo a aimsiú go huathoibríoch.

Ábharthacht

Is féidir le téacs atá doiléir fadhbanna a chruthú d’úsáideoirí atá dall ar dhathanna nó ar lagamhairc.

Saincheist

An bhfuil sé soiléir cén gné leathanaigh a bhfuil fócas an mhéarchláir uirthi?

Míniúchán

Ní féidir a sheiceáil an bhfuil táscaire fócas méarchláir infheicthe.

Ábharthacht

Níl roinnt úsáideoirí idirlín in ann luch a úsáid go fisiciúil — seans go mbeadh sé níos éasca do dhaoine eile nascleanúint a dhéanamh le méarchlár nó le méarchlár malartach.

Ullmhú an ráitis inrochtaineachta seo

Ullmhaíodh an ráiteas seo agus cuireadh ar fáil é ar 09/08/2022. Tá na modhanna a úsáideadh chun an ráiteas a ullmhú leagtha amach in Airteagal 3(1) de Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/1523 ón gCoimisiún agus ón Údarás Náisiúnta Míchumais anseo. Athbhreithníodh an ráiteas an uair dheireanach ar 09/08/2023.

 

Aiseolas agus eolas teagmhála

Fáiltíonn DTES roimh aiseolas uait ar inrochtaineacht an tsuíomh ghréasáin seo. Má fhaigheann tú amach nach bhfuil tú in ann rochtain a fháil, fáisnéis a lorg, nó an t-ábhar ar an suíomh gréasáin [https://dtes.ie] a úsáid ar chúiseanna inrochtaineachta, déan teagmháil linn le do thoil tríd an eolas teagmhála atá liostaithe.