Díolúine ó Dholaí do Dhaoine faoi Mhíchumas

Muirir dhola a bhaint d’fheithiclí a bunathraíodh do dhaoine faoi mhíchumas.

Díolúine ó Dholaí do Dhaoine faoi Mhíchumas

Ó Fheabhra 2020 ar aghaidh, beidh aon fheithicil a bunathraíodh do dhaoine faoi mhíchumas a fhaomhtar díolmhaithe ó na muirir dhola a íoc nuair a thaistealaíonn siad ar mhótarbhealach ar bith in Éirinn.
Níos Mó a Fhoghlaim »

Conas a oibríonn sé?

Faigheann feithiclí cáilitheacha diosca do ghaothscáth taobh an tiománaí. Deimhnítear dioscaí agus plátaí le haghaidh pasáiste saor in aisce ag plazas dola. Tabhair faoi deara* miondifríochtaí trasna plazas.
Ceisteanna Coitianta »

Foirm Larratais

Treoirlínte: do Thiománaithe faoi Mhíchumas i nDola-Phláis bhacainne.

Disability toll disk exemption

Conas is féidir liom a sheiceáil an gcáilíonn m’fheithicil?

Ní gá duit ach ár bhfoirm réamhcháilithe a úsáid lena dheimhniú an gcáilítear d’fheithicil don scéim díolúine ó dholaí. Iontráil do shonraí, cláruimhir d’fheithicle san áireamh. B’fhéidir go n-iarrfaimid ort an deimhniú cláraithe feithicle nó cáipéisí eile a sholáthar ar mhaithe le soiléireacht bhreise.

Muirir dhola a bhaint d’fheithiclí a bunathraíodh do dhaoine faoi mhíchumas.
Thar ceann Bhonneagar Iompair Éireann.

Rialacha atá i gCeist
Ní cháileofar ach feithiclí a bunathraíodh do dhaoine faoi mhíchumas atá cláraithe.
Ní féidir dioscaí a úsáid ar fheithiclí eile agus ní bhaineann siad ach leis an bhfeithicil chláraithe amháin.

Naisc Áisiúla

Ní cháileofar ach feithiclí a bunathraíodh do dhaoine faoi mhíchumas atá cláraithe.

Transport Infrastructure Ireland
eToll
Disabled Drivers Association of Ireland
Irish Wheelchair Association