Skip links

Inrochtaineacht

Ráiteas Inrochtaineachta Gréasáin

Tá DTES tiomanta do:

  • Láithreán gréasáin inrochtana a chothabháil.
  • A chinntiú go mbaineann an láithreán gréasáin seo comhlíonadh “Leibhéal AA” amach leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1, chun cód cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais ar Inrochtaineacht Seirbhísí Poiblí agus Faisnéis a Sholáthraíonn Comhlachtaí Poiblí a chomhlíonadh
  • A chinntiú go mbainfidh gach eolas nua ar an láithreán gréasáin comhlíonadh “Leibhéal AA” amach leis na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) 2.1
  • Inrochaineacht a chur san áireamh nuair a sholáthraímid córais 3ú páirtí nó uasghrádú ar chórais atá ann cheana

Stádas Comhlíonta

Sainmhíníonn na Treoirlínte Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin (WCAG) riachtanais do dhearthóirí agus d’fhorbróirí chun inrochtaineacht a fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas. Tá DTES ag iarraidh cloí le WCAG 2.1 go Leibhéal AA trí athbhreithnithe tréimhsiúla a dhéanamh chun a chinntiú go bhfanann an láithreán gréasáin comhlíontach i gcónaí.

Ullmhúchán an ráitis inrochtaineachta

Ullmhaíodh an ráiteas seo agus cuireadh ar fáil é ar 26/07/2021. Tá na modhanna a úsáideadh chun an ráiteas a ullmhú leagtha amach in Airteagal 3(1) de Chinneadh Feidhmithe an Choimisiúin (AE) 2018/1523 agus ag An tÚdarás Náisiúnta Míchumais anseo. Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an ráiteas ar 26/07/2021.

Aiseolas agus eolas teagmhála

Fáiltíonn DTES roimh d’aiseolas ar inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin seo. Má fhaigheann tú amach nach bhfuil tú in ann rochtain a fháil ar eolas, nó eolas a lorg, nó ábhar an láithreáin ghréasáin [https://dtes.ie] a úsáid de bharr cúiseanna inrochtaineachta, déan teagmháil linn le do thoil tríd an eolas teagmhála atá liostaithe.